tot bekentenis behandelde, waardoor deze periode nu makkelijk kan worden gereconstrueerd. In de rechtszaal kreeg Muylwijk's advocaat het onmogelijke voor elkaar door aan te tonen dat Busch aan diverse serieuze lichamelijke kwalen leed en het dus niet ondenkbaar was dat Busch door een schrikeffect hieraan was komen te overlijden ten tijde van de worsteling. Hierdoor kon niet onomstotelijk worden bewezen dat Muylwijk Busch vermoord had en kon hem slechts mishandeling met dodelijk gevolg' ten laste worden gelegd. Ook dat Muylwijk het lichaam van Busch naderhand beroofd had van een geldbedrag werd bewezen geacht. Afb. 8 Marcelis Muylwijk in de beklaagdenbank, 1925 Muylwijk kwam uiteindelijk weg met 4 jaar cel, met aftrek van een half jaar voorarrest. Zijn gezinskaart van Amsterdam vermeldt grappig genoeg een uitschrijving uit de gemeente op 10 augustus 1926 en het adres van bestemming luidde Wolvenplein 28 te Utrecht. Hier blijkt tot op de dag van vandaag een strafgevangenis te zijn gevestigd. Nadat zijn vrouw Jannetje van hem was gescheiden in 1927 kwam Muylwijk vrij in oktober 1929. In mei 1931 dook hij op in Arnhem waar hij zich liet inschrijven en hier maakte hij ook hoogstwaarschijnlijk de oorlog mee. Vlak na de oorlog hertrouwde hij met Maria Stokman, een pensionhoudster uit Arnhem en driejaar later, op 17 april 1948 overleed hij aldaar6). 50 Geestgronden, 19 (2012), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2012 | | pagina 16