Er bleek een anonieme brief te zijn binnen gekomen via makelaar Schopman (de toenmalige eigenaar van het pand aan de Overtoom) bij de politie, waarin het volgende te lezen viel: 'Mijnheer, hiermee wil ik u berichten dat het lijk van den heer Busch hoogstwaarschijnlijk begraven ligt in de garage thans verkooplokaal van perceel Overtoom 23-25 bij een putje tegen de binnenplaats aan onder metselwerk, gemetseld door J. de Kort in tegenwoordigheid van Muylwijk. Na enige dagen graven in de genoemde garage (er bleken meerder putjes te zijn), stuitte de politie inderdaad op een grote houten scheepskist. Muylwijk werd erbij gehaald en onder zijn toeziend oog werd de kist geopend, waarna de resten van Constantijn Busch al snel konden worden geïdentificeerd aan de hand van de nog aanwezige kleding en sieraden. Na tien dagen in de cel en een goed gesprek met de kapelaan, besloot Muylwijk eieren voor zijn geld te kiezen en biechtte hij op schuldig te zijn aan het begraven van Busch. Van moord wilde hij niets weten, het was in zijn ogen een ongeluk. De kranten van 1925 stonden dag in dag uit vol met berichten over de moord en over de bekentenis. Bovendien besloot Muylwijk in zijn latere leven in eigen beheer een dagboek uit te geven die juist déze periode van arrestatie Afb. 7 Politiefoto's in een krantenartikel over het opgegraven lichaam van Busch in Muylwijk's voormalige pand aan de Overtoom in Amsterdam, 1925 Geestgronden, 19 (2012), nr. 2/3 49 Fo>0) Buitengewone sensatie is gewekt door de plotselinge ontdekking van een verraderiiiken moord, (Holland. ruim 9 jaar geleden uii roofzucht door den bouwkundige Muylwijk te Amsterdam gepleegd op den heer Busch, Naar aan leiding van dit (eit geven we hierboven twee loto's op de ontzettende misdaad betrekking hebbende. Links: Een der zijkanten van de kist waarin hei lijk van den heer Busch was begraven. Rechts: Het interieur der garage nadat de politie het graatwerk had verricht. Het zal ongetwijfeld een opzienbarend proces voor het gerecht worden-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2012 | | pagina 15