Naast de genoemde verkoopprijs per vierkante meter moest een bedrag a 2.000,- gulden betaald worden aan G. Zwart voor afkoopsom van de rechten tot stichting van een kalkoven. Voor 1 januari 1922 moest de Zeestraat (Wilhelminastraat?) voor rekening van Wisse voorzien worden van een straat van ten minste vier meter breed, van waterleidingbuizen met brandkranen, van gasbuizen en elektrische geleidingen, één en ander onder goedkeuring van B&W. Dit zelfde moest gebeuren met het gedeelte Voorstraat vanaf het station tot aan de grenspaal. Bij het niet-nakomen van deze hierboven genoemde voorzieningen was Wisse verplicht 500 gulden voor iedere drie maanden overtreding te betalen. Bovendien, en dat schetst helemaal een leuk beeld van de verhoudingen, moest er voor iedere twee villa's die geplaatst werden in Egmond aan den Hoef tenminste één villa geplaatst worden in Egmond aan Zee. Zodra er tenminste 25 villa's in Egmond aan Zee zouden zijn geplaatst, zou deze voorwaarde vervallen. Bij afwijking van dit verhoudingcijfer zou Wisse telkenmale 1.000 gulden aan de gemeente moeten betalen. Tenslotte waren de te bouwen villa's, voor zover gelegen op grondgebied van Egmond aan Zee, verplicht water en licht van de gemeentebedrijven te betrekken1^ Het antwoord op dit eisenpakket liet niet lang op zich wachten. Enkele dagen later berichtte Wisse aan het gemeentebestuur dat hij zo spoedig mogelijk een onderhoud wenste te hebben omtrent de gestelde voorwaarden die, zo schreef Wisse, volgens het bezoek van den heer Muylwijk voor wijzigingen vatbaar zijn.Hij besloot zijn repliek met de stelling dat als het gemeentebestuur de voorwaarden niet zou willen wijzigen, verdere onderhandelingen vrijwel doelloos moesten worden geachtTVooruitlopend op de uitkomst verhuisden Marcelis Muylwijk en zijn gezin de volgende maand, zoals gezegd, naar Egmond aan Zee Er is kennelijk stevig onderhandeld want in het volgende bewaard gebleven schrijven, daterend van 30 september 1920, vraagt het gemeentebestuur van Egmond aan Zee toestemming aan de provincie om de grond te mogen verkopen. De enige voorwaarden die dan nog genoemd worden zijn de aanleg van voorzieningen in de Zeestraat en het genoemde stuk Voorstraat. De overige voorwaarden zijn blijkbaar komen te vervallen. Bovendien is de verkoopprijs inmiddels gedaald tot 18 cent per vierkante meter. 44 Geestgronden, 19 (2012), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2012 | | pagina 10