De eigenaren van Waterrijk Op basis van het Historisch kadaster van de Binnen-Egmonden 1602-1811 van W.J. van den Berg4) hebben we de eigenaren vanaf 1605 gevonden. Vanaf 1784, toen de eigenaar van de Heerlijkheid van de drie Egmonden en Rinnegom Hercules van Foreest Waterrijk kocht voor 3.700 gulden, is de eigenaar van de Heerlijkheid ook de eigenaar van duinboerderij Waterrijk. Hierdoor konden wij de namen van de periode na 1784, totdat de PWN in 1933 eigenaar werd, tevens ontlenen aan het artikel van H.G. Mos in het tijdschrift Geestgronden.5) Ook van de bewoners (pachters), voorzover bekend en niet zijnde de eigenaar, hebben we er enkele kunnen opsporen. Het waren roerige tijden in de periode voor 1605. In 1573 was de niet zo ver van Waterrijk gelegen abdij door de geuzen vernield om er voor te zorgen dat de Spanjaarden deze tijdens het beleg van Alkmaar niet als onderkomen konden gebruiken. Ook het beleg van Alkmaar en het daar op volgende ontzet is in Egmond-Binnen niet ongemerkt voorbij gegaan. De wegtrekkende Spanjaarden staken het dorp in brand zodat de inwoners naar Alkmaar moesten vluchten.6) In de periode die daar op volgde bleef het als gevolg van de 80-jarige oorlog met de Spanjaarden onrustig in Holland. Echter na ca. 1580 speelde de oorlog zich in hoofdzaak in het zuiden en oosten van Nederland af en had men er in Egmond-Binnen waarschijnlijk weinig weet van. Het is goed mogelijk dat in deze tijd, toen het dorp weer werd hersteld, een huis op de plaats van de huidige duinboerderij Waterrijk is gebouwd. Voor 1605 was er namelijk op de plaats van de huidige duinboerderij Waterrijk al sprake van een huis en aangrenzend land. De totale grootte van dit bezit was ongeveer 2 morgen.7) Op 10 september 1605 neemt Aalbert Hendriksz. Boonstaeck een hypotheek op "het huis en 3 morgen bijzijden". Blijkbaar is deze Aalbert Hendriksz. Boonstaeck op dat moment de eigenaar van Waterrijk. Of hij er ook woonde weten we niet, maar dat is wel waarschijnlijk. Na deze Aalbert Hendrikdsz. Boonstaeck volgden nog zo'n 27 eigenaren en een aantal pachters waaronder de families Liefting en Zuurbier. We zullen ze niet allemaal opnoemen maar willen er één uitlichten om een indruk te geven van de personen die er in het verleden hebben gewoond. Degeen die we op het oog hebben is Jacob van Veen die voor enige tijd eigenaar was van Waterrijk. Op 11 november 1733, verkocht Jan Kalck Waterrijk c.a. zoals hij het in 1728 had gekocht. Hij verkocht het huis, erf, tuin en vijvers met twee stukken land voor de prijs van 1.600 gulden aan Jonkheer Jacob van Veen. Geestgronden, 18 (2011), nr. 4 121

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden | 2011 | | pagina 25