Een brik is een zeilschip met 2 masten met vierkante zeilen. De achterste mast voert aan de onderzijde bovendien een bezaan of brikzeil. Dat er een reder in Rinnegom was die zo'n statig schip bezat lijkt een ware verrassing. Onderstaand wordt het verhaal van de brik Adelbertus vertelt, die van 1876 tot 1881 in handen was van Jacob Valkering. We weten dat het schip stukgoederen vervoerde. Jam mer genoeg zijn daarvan geen details bekend. Jos Hof DE BRIK ADELBERTUS Inleiding Een bekend gegeven is dat er te Egmond aan Zee tot aan het begin van de 20e eeuw diverse rederijen gevestigd waren. Op zich niet verwonderlijk, aangezien het dorp een van de belangrijkste vissersplaatsen aan de Noordzeekust was. Mede daarom wellicht interessant om voor Geestgronden een artikel te schrijven over een schip waarvan de rederij gevestigd was in Rinnegom. Een plek die je niet direct zou verwachten! Het schip Op 29 april 1876 tekent Jacob Valkering, landbouwer te Rinnegom, ten kantore van notaris W. Gouwe te Alkmaar de koopakte waardoor hij eigenaar wordt van de brik 'AdelbertusDe oorspronkelijke naam van het schip, 'Mariquinha' verandert hij in 'Adelbertus', de patroon van de Rinnegommerkerk. Het is zijn parochiekerk, waar hij ruim 50 jaar als organist actief zou zijn. Onder toezicht van de gezagvoerder, kapitein George Strootman, zal het schip te Nieuwe Diep (Den Helder) worden vertimmerd en voor de toekomstige zeereizen worden gereedgemaakt. Wat aan aanschaf, vertimmering en uitrusting zoal werd uitgegeven, lezen we in het kasboek van het schip: Aankoopschip f 3.000 Scheepswerf De Lastdrager te Nieuwe Diep (Den Helder): De kosten van vertimmering 7.036 Geleverde zeilen, vlaggen, blokken, schijven, want en touwwerken 4.437 Smeedwerk, schilderwerk, koper, kettingen, tros en mast 2.425 Kettingen, watervaten, waterketels, bekleding en tuigloon 1.768 Rekeningen betr. scheepsbenodigdheden: victualiën, spek, vlees, sterke dranken, boter, brood en medicijnen, 807 Timmergereedschap, zeekaarten, aardewerk, glaswerk, stoelen, klok 210 84 Geestgronden, 18 (2011), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden | 2011 | | pagina 46