In Geestgronden is al verschillende keren geschreven over de Adelbertuskerk in Rinnegom (o.a. in nr. 1 van april 2009). Wat aan de bouw van deze kerk vooraf ging wordt in onderstaand artikel uitvoerig beschreven. Erik Baart DE EERSTE RK-KERK TE RINNEGOM T» Afb. 1 Fragment van een tekening uit 1866 met daarop de eerste Rinnegommerkerk Voorgeschiedenis Na de start van de Opstand tegen de Spanjaarden in 1568 begonnen vanaf 1572 de landelijke en provinciale overheden z.g. plakkaten uit te vaardigen tegen de katholieken. Dit leidde uiteindelijk tot het verbieden van het openbaar Geestgronden, 18 (2011), nr. 1 3 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden | 2011 | | pagina 5