Op een dag zaten de kinderen op het randje van de stoep voor het huis met Mirjam IJkel en de kinderen van het katholieke gezin Beekveld te spelen. „Naar welke school gaan jullie?", vroegen de Beekveldjes. „Naar de school van meester Gorter", luidde het antwoord. Dat was de kleine, openbare school in het overwegend katholieke dorp. „Dan zijn jullie ketters!", stel den de kinderen Beekveld vast. Waarop de De Vriesjes binnen bij moeder gingen informeren, wat nu eigenlijk ketters waren. De nieuwe bewoners van het Graaf Dirkplein was voorspeld, dat het zeker vijfjaar zou duren voordat ze een beetje ingeburgerd zouden raken in Egmond aan den Hoef. Maar doordat Hanny in 1962 en 1963 als vrijwilli ger meewerkte aan acties voor de restauratie van de Slotkapel, was ze al heel snel thuis in Egmond. Afb. 6: De kinderen Jolke, Olette en Carolijn (van links naar rechts) waren nog jong toen ze met hun ouders in Egmond kwamen wonen Geestgronden, 8 (2001), nr. 4 97

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 9