Vader Van Kasteel had een steenhouwerij in Amsterdam. Daartoe reisde hij ook in Friesland. Hij verkocht daar bijvoorbeeld molenstenen. Via die con tacten kon hij zijn gezin tijdens de hongerwinter in Friesland onderbrengen. Hans de Vries kwam via een kindertransport van een kerkelijke organisatie op een grote boerderij in het Friese terecht. Daartoe was hij op zijn stam kaart twee jaar jonger gemaakt, omdat hij anders als zestienjarige opgeroe pen zou zijn voor de arbeidsdienst. Via het in 1990 verschenen boekje Gescheurd land kwamen ze te weten, dat Ys Vissel van wie ze het huis aan het Graaf Dirkplein hadden gekocht tijdens de tweede wereldoorlog als onderduiker ook in Gaasterland ver bleef. Vissel was van joodse afkomst. Toen Hans en Hanny in 1962 samen met vader Van Kasteel de woning kwamen bekijken, reageerde Vissel: „Ook ik zie het al. Jullie zijn alle drie jood." Hoewel de drie bezoekers dat moesten ont kennen, bleken ze toch een streepje voor te hebben. Hoe was de familie nu in Egmond terechtgekomen? Het gezin Van Kasteel kwam begin jaren dertig, toen Hanny nog een klein kind was, al tijdens vakanties in Egmond. Het eerste jaar verbleven de Van Kasteels in hotel Afb. 3: Hans en Hanny de Vries kochten in mei 1962 hun huis aan het Graaf Dirk plein 94 Geestgronden, 8 (2001nr. 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 6