Afb. 2: Een paardentekening van de hand van Piet Klaasse (uit: Piet Klaasse, Concours hippographique. Van Holkema en Warendorf, Bussum 1975, pag. 59) Terug naar Hans de Vries en Hanny van Kasteel, die nu al bijna veertig jaar geleden Graaf Dirkplein 10 aankochten. Ze hadden elkaar leren kennen bij de Algemene Maatschappij voor Jongeren (A.M.V.J.) in hun geboorteplaats Amsterdam. Beiden speelden hockey. De A.M.V.J. organiseerde allerlei sportieve en culturele activitei ten. Een van de kopstukken was dominee Louet Feisser, die Hans en Hanny de Vries later in Egmond zou trouwen. Hanny de Vries: „In die begintijd kwamen we erachter, dat we toevallig allerlei dingen gemeen hadden. Zo hadden we allebei in de oorlog in Friesland, op elf kilometer aan weerszijden van de Lemmer gezeten. Hans' vader kwam uit Den Helder; mijn moeder kwam ook uit Den Helder. En allebei hadden we grootouders in Utrecht." Bij stamboomonderzoek kwa men ze er ook nog achter, dat een voorouder van Hans, ene Nicolaas de Marie (De Mari is de familienaam van Hans' moeder) in 1733 in Utrecht getrouwd was met Maria van Kasteel, aan wie op haar beurt Hanny weer verwant was. Geestgronden, 8 (2001), nr. 4 93

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 5