Geestgronden en de Euro Donateurs zijn gewend, dat de acceptgirokaart voor het nieuwe jaar in het laatste nummer van de lopende jaargang werd bijgesloten. In verband met de overgang naar de Euro hebben we echter besloten de komst van de nieu we acceptgirokaarten af te wachten en deze mee te sturen met het eerste nummer van het nieuwe jaar. Tot en met dit jaar was de donateursbijdrage 35,- Met ingang van 2002 hebben wij de bijdrage vastgesteld op ten minste 16,50. Uiteraard is een extra bijdrage ter ondersteuning van de activiteiten van harte welkom. Fotoboek Gerard Groot uit Egmond aan den Hoef heeft een keuze uit zijn collectie foto's en prentbriefkaarten van de Egmonden inclusief toelichtingen opge nomen in een tweetal boeken met de titel Wandelen door de Egmonden. Het eerste deel toont het dorp Egmond aan den Hoef, het tweede Egmond aan Zee. De delen boeken kosten 59,50 per stuk en ze zijn onder meer verkrijgbaar in het bezoekerscentrum, Slotweg 46 in Egmond aan den Hoef of telefonisch via Hanny de Vries-van kasteel: 072 - 506 1817. Tot slot Tot slot willen wij u hierbij plezierige feestdagen en een gelukkig nieuw jaar wensen. We gaan over naar de Euro en laten de Nederlandse gulden achter ons. Alweer iets dat tot de geschiedenis gaat behoren. Ook hieruit blijkt dat ook vertrouwde zaken opeens zomaar tot het verleden kunnen gaan behoren. Een reden temeer om zaken voor de na ons komende genera ties vast te leggen in beeld en geschrift. Als u wat betreft Egmonds verle den ideeën of voorstellen hebt, dan vernemen wij deze graag van u.Q 130 Geestgronden, 8 (2001), nr. 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 42