Het derde deel van de serie over het Graaf Dirkplein in Egmond aan den Hoef besteedt aandacht aan de bewoners van huisnummer 10. Vlak voor het ter perse gaan van Geestgronden vernam de redactie, dat ex-Graaf Dirkpleinbewoner Piet Klaasse op 25 november op 83-jarige leeftijd is overleden. (Red.) R. Ranzijn HET GRAAF DIRKPLEIN (3) Ook Graaf Dirkplein 10 heeft in de loop van de tijd niet alledaagse bewo ners gehuisvest. Vooral valt de kunstzinnige inslag van menige huiseigenaar op. De huidige bewoners, het echtpaar Hans de Vries (11-11-1928) en Hanny de Vries-van Kasteel (2-4-1931), kochten het pand in mei 1962 van Izaak (roepnaam Ys) Vissel en zijn echtgenote Esther Vissel-Wans. In het koop contract staat als beroepsaanduiding van Vissel 'schrijver' vermeld. Hanny de Vries is (als medeauteur van deze serie over het Graaf Dirkplein) nog op zoek naar nadere gegevens over de vorige eigenaar van haar woning. Wel is bekend, dat het echtpaar uit Hilversum afkomstig was en weer naar die plaats terugkeerde na hun verblijf in Egmond aan den Hoef. Het gezin heeft slechts een vijftal jaren in Egmond gewoond. Blijkbaar voelden de Vissels zich niet zo thuis in het boerendorp. Huisschilder en organist van de Afb. I: De noordoosthoek van het Graaf Dirkplein (uitgave Fa. R. J. Zoon, Egmond aan den Hoef) Geestgronden, 8 (2001), nr. 4 91

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 3