Afb. 25: Het Pompplein in 1920 (uit E. Konijn, Oude Ansichten van De Egmonden. Uitgeverij Pirola. 1972, pag. 55). Vroeger werd er water getapt op het Pompplein. Tegenwoordig komt daar voornamelijk bier uit leidingen stromen. Dat in een café alcohol wordt geschonken is niet altijd vanzelfsprekend. Op deze foto ziet u aan de linkerzijde een gebouw waar de vlag uithangt. Dit was een café voor geheelont houders en werd De Blauwe Knoop genoemd Geestgronden, 8 (2001), nr. 4 127

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 39