C. Oorthuijsen UIT DE HISTORISCHE BIBLIOTHEEK VAN JAN LUTE (2) In de loop der jaren heeft Jan Lute te Egmond aan den Hoef een indrukwekkende reeks boeken, foto's, tekeningen, platen, kaarten, krantenknipsels, etcetera verza meld over alles wat met Egmond te maken heeft. Hij heeft zijn verzameling ondergebracht in de Historische Bibliotheek. Cor Oorthuijsen brengt op verzoek van de redactie in de vorm van een serie bijzondere Egmondse foto's en prenten uit deze bibliotheek aan het licht. (Red.) Afb. 23: Overzichtsfoto van het Pompplein met op de voorgrond de Boeilinks op de achtergrond de oud-katholieke kerk en rechts op de achtergrond het huidige hotel Zuiderduin. (jaartal en maker van de foto onbekend) Het Pompplein te Egmond aan Zee is van oudsher een plaats waar mensen elkaar ontmoeten. Waren het vroeger de Derpers die op het plein kwamen om water te halen, tegenwoordig zijn het de toeristen die gebruik maken van de horecagelegen heden die zich op en rondom het Pompplein bevinden. Op deze naoorlogse foto is het stempel van de toeristenindustrie nog niet zo sterk aanwezig Geestgronden, 8 (2001), nr. 4 125

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 37