In de bijbehorende begroting stond voor de aanleg van openbare werken, grondwerk, helmbeplanting, bestratingen, rioleringen, waterleidingen, gas leidingen, electriciteitsleidingen en straatverlichting een bedrag van 362.500,- geraamd. De eerste klus waarmee de wederopbouw van Egmond aan Zee gestalte kreeg, was de verbreding van de 'aardenbaan' van de boulevard en het maken van een gewalste puinfundering in deze aardenbaan. Het werk werd gegund aan J. Hulsebos te Bloemendaal voor de prijs van 10.469,-. Voor de Egmonden stond op het Pompplein een bouwkeet van waaruit de taxatie en het herstel van de oorlogsschade technisch werden begeleid. Deze vestiging stond onder leiding van C. Kloppenburg. Voor de taxatie van de schade aan de gebouwen waren architect J.P. van der List en aannemer P. Smit, beiden uit Alkmaar, aangetrokken. In het voorjaar van 1948 is aannemer Smit op weg naar huis op de Egmonderstraatweg nabij de molen onwel geworden en ter plekke overleden. Afb. 21: Medewerkers van de We deropbouw voor de bouwkeet op het Pompplein met van links naar rechts staande schadetaxateur Van der List. bureauhoofd Klop penburg, Waalewijn; gehurkt Henselmans en Koning Geestgronden, 8 (2001), nr. 4 119

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 31