In Egmond aan Zee was heel wat gesloopt: de bebouwing langs de Trompenbergstraat, het Westeinde, de Gasthuisstraat, de Voorstraat vanaf het Pompplein, het gedeelte Noorderstraat ten westen van de Smidstraat, de Mussenbuurt en de boulevard zuidelijk van de vuurtoren Jan van Speyk werden afgebroken. Voorts werd een vijftal huizen direct ten noorden van de vuurtoren geamoveerd. In totaal waren zeventig woonhuizen, twee zomerwoningen, vijftien winkels, zes pensions, drie hotels, drie cafés en drie koloniehuizen, alsmede enige bedrijfsgebouwtjes verwoest. Veel andere huizen en gebouwen in het dorp hadden schade opgelopen; onder meer door het gebruik door de bezetter. De meeste schuttingen rond de achtertuinen van de huizen waren in deze of gene kachel verdwenen, aangezien in de laatste oorlogsjaren sporadisch gas, elektriciteit en brand stof beschikbaar waren. Ook in Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen was schade aan gebouwen ontstaan door activiteiten tijdens de bezetting. Gelukkig is dit deel van Nederland wel gevrijwaard gebleven van direct oorlogsgeweld. Voor de wederopbouw werden in het land bureaus opgericht om de schade te inventarisren en de materialen voor herstel te distribueren. In Haarlem werd het Streekbureau Noord-Holland West voor de Wederopbouw inge steld. Het stond onder leiding van ir. C.A. de Vassy. Onder het Streekbureau vielen diverse subbureaus. In Bergen werd het subbureau Noord gevestigd, onder leiding van P. Spijker Kzn. Deze was al op 1 april 1945, dus vóór de be vrijding van West-Nederland aangesteld. B. Blokker (later directeur gemeen tewerken in Egmond aan Zee) werd in juli als adjunct-hoofd be-noemd. Onder dit bureau ressorteerden De Zijpe, Callantsoog, Petten, Schoorl, Bergen en de Egmonden. Als gevolg van vijf jaar bezetting was de inrichting van het kantoor in Bergen en van de vestigingen in de andere vijf plaatsen geen eenvoudige zaak. Van het Duitse leger gevorderde bureau-inventaris bracht in veel gevallen uitkomst. Van particulieren gehuurde spullen zorgden zonodig voor de aanvulling. Het totale ambtsgebied was ruim veertig kilometer lang. Het subbureau Noord te Bergen kreeg daarom de beschikking over een auto en diverse, militaire motorfietsen. Geestgronden, 8 (2001), nr. 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 29