Ru Waalewijn (1925) uit Bergen werkte na de tweede wereldoorlog tussen 1945 en 1948 bij de Wederopbouw. Dat bureau was ingesteld om de oorlogsschade te inventariseren en te laten herstellen. Na die tijd was hij tot 1955 als bouwkundig tekenaar voor de gemeente Bergen werkzaam en van 1955 tot 1985 was hij ste denbouwkundig medewerker, in dienst van de gemeente Alkmaar. Voor Geestgronden gaat hij terug naar de tijd van de wederopbouw in Egmond aan Zee. (Red.) R. Waalwijn DE WEDEROPBOUW VAN EGMOND AAN ZEE De westkust van Nederland, dus ook Egmond maakte in de tweede wereld oorlog deel uit van de door de Duitse bezetter aangelegde verdedigingslijn, de Atlantikwall. In de duinen waren mijnenvelden gelegd en talloze bun kers gebouwd en op het strand waren hekken geplaatst en palen in de grond geslagen om een eventuele landing van de geallieerden uit zee te bemoeilij ken. In de polders achter het duingebied waren antitankversperringen en -grachten aangelegd. Afb. 20: Een beeld van de kaalslag rond de vuurtoren (uitgave Foto Jonker, Egmond aan Zee) 16 Geestgronden, 8 (2001), nr. 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 28