voorgelezen en laten zingen; misschien wel het liedje Het hutje bij de zee\ Op zijn bidprentje staat geschreven: Schoon en voortreffelijk is de kunst om uit klei of steen een prachtig beeld te vervaardigen, maar schoner en heili ger is de kunst om kinderen, soms ruwe kinderen, tot beelden en gelijkenis sen te vormen van God. Deze kunst verstond onze eerste Meester Franse in Egmond. Zijn kinderen en kleinkinderen zijn in zijn voetsporen getreden en ook onderwijzer geworden. Zo vertelde de moeder van Jos Hof dat er omstreeks 1915 een Meester Franse les gaf aan de school in Egmond aan de Hoef. Het was een statige man met hoog voorhoofd en een snor. Hij droeg altijd een net pak en een staande boord met stropdas (mondelinge informatie van Jos Hof). Dit moet Franciscus Antonius Franse (geb. 1865) zijn geweest, de zoon van de eerste Meester Franse. Ook de oudste zoon van deze meester Franciscus Antonius Franse, Antonius Franciscus Franse (1904-1984) heeft de schooljeugd onderwezen. Op een foto van een klas uit 1929 in de St. Jozefschool in Egmond aan de Hoef staat deze Meester Franse tussen zijn kindertjes (zie Geestgronden, jrg. 2, nr. 1 (maart 1995), pag. 15). Afb. 19: Meester Antonius Franciscus Franse in 1929 (Uitsnede uit foto met schoolklas, uit: Historische Bibliotheek Jan Lu te) 114 Geestgronden, 8 (2001), nr. 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 26