De hoofdonderwijzer kreeg de beschikking over een vrije woning met tuin, gelegen aan de Egmond-Binnervaart. Deze vaart vanaf de abdij naar Alk maar werd gebruikt voor vracht- en personenvervoer tussen Egmond- Binnen en de kaasstad. Er werd een plaatselijke belasting geheven onder de naam vaartgeld en de hoofdonderwijzer had tevens de betrekking van ha venmeester. Hij moest het vaartgeld in de haven van Egmond-Binnen innen en kreeg daarvoor een vergoeding van 50.- per jaar. In 1870 werd het vaartgeld afgeschaft waardoor de functie van havenmees ter kwam te vervallen. Dat betekende een gevoelig verlies aan inkomsten voor meester Franse; 'welk verlies zijn huiselijke toestand in aanmerking nemende, bezwaarlijk door hem kan worden geleden', zo constateerde de gemeenteraad. Besloten werd de jaarwedde van de hoofdonderwijzer met ingang van 1 januari 1870 vast te stellen op 650,-. Afb. 17: Het voormalige huis van het onderwijzersgezin Franse aan de Klooster- weg in Egmond-Binnen (foto Ria Baltus) In het kleine huisje aan de Egmond-Binnervaart werden nog drie kinderen geboren, terwijl het gezin al uit acht personen bestond toen het er in 1860 kwam wonen. (Waar ze allemaal geslapen hebben is voor mij een groot raad- Geestgronden, 8 (2001), nr. 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 24