Mijn vaders grootvader, Anthonius Franciscus Franse, is op 26 maart 1813 geboren te Nieuwer Amstel. Zijn vader, Nicolaas Franse, oefende het bar biersvak uit, onder andere aan de Prinsengracht te Amsterdam. Diens vader, Antonie Franse, hield tussen circa 1763 en circa 1800 een particulie re school aan de Elandsgracht in Amsterdam. Anthonius Franciscus Franse koos hetzelfde beroep als zijn opa en werd onderwijzer. Eerst in Amsterdam, waar hij op 26-jarige leeftijd trouwde met de vijf jaar jongere tappersdoch ter Carolina Johanna Visbeek. Anthonius (of noemde hij zich Thomas?) en Carolina kregen in Amsterdam zes kinderen, drie jongens en drie meisjes. Maar ongelukkigerwijs stierf Carolina veertien dagen na de geboorte van het zesde kindje, een meisje, genaamd Clasina, aan de kraamvrouwenkoorts. Thomas bleef achter met zijn kindertjes, allen onder de tien jaar. Dat moet een zware opgave zijn geweest voor een man met een drukke baan als onderwijzer. Hij zocht blijkbaar hulp bij zijn schoonzuster (die stond namelijk enige tijd op het zelfde adres ingeschreven) en tenslotte nam hij een huishoudster in dienst om voor zijn kindertjes te zorgen. Maar hij voelde zich niet gelukkig. Hij wilde weg uit Amsterdam waar alles hem te zeer herinnerde aan zijn gelief de Carolina. Thomas wilde wel solliciteren naar een andere standplaats en stak zijn licht op bij de schoolopziener in het district van Noord-Holland. Deze raadde hem aan opnieuw te gaan trouwen, omdat een getrouwde onderwijzer meer kans had op een goede baan. Hij trouwde dus voor de tweede maal, nu met de drie├źndertigjarige mejuffrouw Maria de Jong. Op 13 Juli 1860 legden burgemeester H.S.Holland en wethouder G. Apeldoorn aan de Raad der gemeente Egmond-Binnen een voordracht van vijf personen voor ter verkiezing van de Hoofdonderwijzer voor de openba re school. Uit de stemming met gesloten biljetten bleek, dat de heer A.F. Franse zes stemmen had verkregen. De Raad besloot om dadelijk tot benoeming van A.F. Franse over te gaan. De jaarwedde van de hoofdonder wijzer aan de openbare school voor lager onderwijs aan De Krijt in het dorp Egmond-B innen was door de heren Gedeputeerde Staten van deze Provincie bij besluit van 29 maart 1860 vastgesteld op 600,- waarvan het Rijk 200,- en de Gemeente Egmond-Binnen 400,- moest betalen. Geestgronden, 8 (2001nr. 4 111

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 23