Muziek vanJ.R. Thomas Woorden van Mr. M.B. Ie Jeune 1 Denk ik aan mijn kinderjaren, Aan de dagen uit mijn jeugd, 't ls mij of't slechts droomen waren, Droomen vol geluk en vreugd. Nooit verdriet, steeds zonder zorgen, 'k Zag vervuld mijn kleinste beê, Frisch en vroolijk ied're morgen In het hutje aan de zee. Frisch en vroolijk ied're morgen In het hutje, het hutje aan de zee. 'k Zie de rozenstruiken bloeien, Ruik hun aangename geur, 'k Hoor de wind langs 't hutje loeien, En hem gieren door de deur Moeder hoor ik zachtkens zingen. Zoo gelukkig en tevreê. Ik verlang naar vele dingen In het hutje aan de zee. Ik verlang naar vele dingen In het hutje, het hutje aan de zee. 3 Schoon reeds jaren zijn vervlogen Dat blijft toch mijn eenig thuis; 'k Zie het altijd voor mijn oogen, Mijn zoo dierbaar ouderhuis. Al mocht weelde mij omzweven, Toch blijft steeds mijn laatste beê. Mocht ik eens nog rustig leven In het hutje aan de zee. Mocht ik eens nog rustig leven In het hutje, het hutje aan de zee. Afb. 16: Een versie van Het hutje bij de zee (uit Hermine Heyermans, Snikken Smartlapjes. Uitgegeven door de Commissie voor de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek ter gelegenheid van de Boekenweek 1976) 110 Geestgronden, 8 (2001), nr. 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 22