De oma van Ria Baltus-Beerends (1932) uit Bergen heette Franse. Bij familieon derzoek kwam Ria Baltus erachter, dat zij stamt uit een familie van onderwijzers en onderwijzeressen, die ook in Egmond actief was. De schrijfster is de achter kleindochter van de eerste Meester Franse in Egmond-Binnen. (Red.) R. Baltus-Beerends MEESTER FRANSE Mijn vader Frans Beerends (1896 - 1986) tekende omstreeks 1975 in zijn 'Herinneringen' het volgende op: "Beelden uit mijn kinderjaren uit mijn jeugd zo vrij en blij, trekken somtijds kalm en rustig aan mijn peinzend oog voorbij. Zo begint het liedje Het hutje bij de zee, dat mijn grootvader in het begin van de vorige eeuw gemaakt heeft. Hij was, nu meer dan honderd jaren geleden, hoofd der school te Egmond-Binnen, toentertijd nog een onbedui dend dorpje. De bovenmeesterwas in de ogen van de eenvoudige bewo ners een hele autoriteit. Hij was zeer populair en dichterlijk begaafd. Diens vader, dus mijn overgrootvader, was een gewone arbeider; hij was koddebeier thans zou men hem duinopzichternoemenen hij woonde in een dienstwoning in de duinen, het door mijn grootvader in het lied bezon gen 'hutje aan de zeeIn dat huisje is mijn grootvader geboren. Het bedoelde liedje is dus niet een zomaar bedacht fantasietje, maar het heeft een historische achtergrond. Toen ik deze regels van de hand van mijn vader na diens dood las, ben ik nieuwsgierig geworden en heb ik de historie van de familie nageplozen. Het blijkt dat mijn vader over een grote fantasie beschikte. Het is inderdaad waar dat zijn grootvader hoofd was van de openbare school te Egmond-Binnen, maar hij is niet in een 'hutje aan de zee' geboren! Of hij ooit het liedje heeft gemaakt is zeer de vraag. Op muziekbladen kom ik alleen maar tegen, dat het liedje is gecomponeerd door J.R. Thomas, met tekst van M.B. Ie Jeune. Dan zou ik moeten aannemen, dat Anthonius Franse zich als componist J.R. Thomas noemde en dat zijn tweede echtgenote Marie de Jong Le Jeune in het Frans) de tekst heeft geschreven? En dat is wel heel onwaarschijnlijk. Geestgronden, 8 (2001), nr. 4 109

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 21