(Onafhankelijkheidsverklaring) van de Verenigde Staten door Jefferson is geschreven op papier, vervaardigd door de firma Van Gerrevinck!''0 Afb. 15: De Breededijk met links de 'papiermolensloot'10 (foto Jos Hof, 2001 Noten. 1) P. Boer, De papiermolens te Egmond. Alkmaar, 1954, p.266. 2) W.J. van den Berg, Historisch Kadaster van de Binnen-Egmonclen 1602-1811. Utrecht 1985, p. 564. 3) Zie noot 2. 4) H. Voorn. De papiermolens in de Provincie Noord-Holland. Haarlem 1960. p. 242. 5) Handgeschreven aantekeningen van J. Belonje betreffende zijn onderzoek inzake de vloer van de Slotkapel in 1926. Archief Kerkvoogdij der N.H.-gemeente Egmond aan den Hoef Egmond Binnen (Regionaal Archief Alkmaar). 6) Voorn (1960). p. 240 7) Van den Berg 198). p. 198. 8) Voorn (1960), p. 242. 9) Voorn (1960), p. 248. 10) Piet Bras (1900-1976). veehouder en lid van het Polderbestuur, bevestigde mij in 1973 de naam van deze sloot. Bronnen (behalve de bovengenoemde): Historisch archief Jos Hof. 108 Geestgronden, 8 (2001), nr. 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 20