hij met de familie van Gerrevinck mee naar Egmond in 16916. Vanaf het begin blijkt Lubbert de leiding te hebben in het papierbedrijf. In 1694 voert Gerrevinck het door hem vervaardigde papier het watermerk L.V.G (Lubbert van Gerrevinck) in. Afb. 13: Watermerken die door Lubbert van Gerrevinck werden gevoerd (uit: Voom 1960) In 1696 breidt hij zijn bedrijf uit door samen met ene Jan Willemszn. de Schermer papiermolen te kopen uit het bezit van Baseroy. Na enige eerdere aankopen wordt hij in 1696 voor 931,- eigenaar van een woning aan de Wagenweg. Heden is dit het woonhuis van de familie Groot-Kuiper, Slotweg 44.7 Op 17 mei 1711 worden de beide papiermolens aan de Breededijk door de bliksem getroffen; ze gaan in vlammen op! Medefirmant Pelgrom verkoopt hetzelfde jaar zijn grond aan Lubbert en Joachim van Gerrevinck; hij trekt zich blijkbaar terug uit de firma. Lubbert besluit met een nieuw te bouwen molen het papiermakersbedrijf opnieuw op te starten. Op 11 juni 1712 richt hij met zijn broer Joachim en de heren Cornelis van Huysen en Jan Hooft 106 Geestgronden, 8 (2001nr. 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 18