roep zerk ratie erf- mo- tus 2001), pag. 59. Mogelijk is dit graf [na ruiming?] doorverkocht door de kerk, of overgenomen van deze familie.) Ook Belonje stuitte tijdens zijn onderzoek in 1926 op de aanduiding, dat dit het graf moet zijn van de 'Gerrevincken'5. Aangaande de heraldische versieringen op de zerk, heb ik tot nu toe nog geen sluitend bewijs kunnen vinden, dat dit het wapen is van het geslacht Picardus. s, 111 met ïaart van /eer, Afb. 12: Grafzerk G 6-7 (foto Jos Hof, 1984) iper- graf graf igus- Wat Egmond aan den Hoef betreft, begint het 'verhaal Gerrevinck' met de komst van Lubbert en zijn broer Joachim van Gerrevinck naar ons gebied. In 1691 komen Lubbert van Gerrevinck. vergezeld van zijn vrouw Derkje, hun zoons Willem. Jan. Berend, en de op 3 mei 1691 geboren Hendrik naar Egmond aan den Hoef. Komende uit Vaassen in Gelderland, waar de fami lie als papiermakers haar sporen reeds had verdiend, kopen Lubbert en zijn broer Joachim op 6 September 1691 van de toenmalige eigenaars van Baseroy en Bel, voor 4.500,- de beide papiermolens. In de kantlijn van de transportakte staat geschreven, dat Gijsbert Pelgrom zowel als borg als voor 1/3 deel belanghebbende is. Deze Gijsbert had zijn eigen papiermolen te Vaassen verkocht aan Dirck van Gerrevinck, de broer van Lubbert en Joachim. Samen met de Gelderse papiermaker Hendrik Pannekoek, kwam nr. 4 Geestgronden, 8 (2001), nr. 4 105

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 17