Casper Waidman, Jan Janszn. Rinnegom en Sijmen Sijbrantszn. genoemd als eigenaren van deze onderneming. Laatstgenoemde heeft in 1617 een hypotheek van 400,- lopen ten behoeve van Jonkvrouwe Willemina van Sonnevelt, weduwe Fredrik Ramp. (De grafkaart van 1650 geeft aan, dat zich op positie K-6 een graf bevindt dat op naam staat van ene 'weduwe Ramp'. Verdere gegevens ontbreken.) Op 2 mei 1623 wordt door de Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland het zogeheten windrecht verleend aan Dirck Sijmenszn., Dirck Gerritszn. en Jan Janszn. Kaaskoper. Laatstgenoemde is de vader van Dirck Janszn. en Claes Janszn., papiermakers te Egmond aan den Hoef, die in de Slotkapel begraven zijn. Afb. 10: Plattegrond zerkenvloer van de Slot kapel (uit: Jos Hof, Graven en zerken in de Slotkapel. Egmond aan den Hoef 1994, uitga ve in eigen beheer) Geestgronden8 (2001), nr. 4 103

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 15