Jos Hof zet zijn in Geestgronden jrg. 7, nr. 4 (december 2000) begonnen reeks over graven en mensen die in de Slotkapel begraven liggen, voort met de derde aflevering. Daarin komt ook de achttiende-eeuwse papierfabricage aan de orde. (Red.) J. Hof BEGRAVEN IN DE SLOTKAPEL (3) Evenals in de vorige aflevering bestaat er een relatie tussen de hierna beschreven personen die in de Slotkapel begraven liggen. Deze keer niet door hun huis, huwelijk of grondbezit, maar door hun beroep: papiermaker. gestaan (uit: W.J. van den Berg, Historisch Kadaster van de Binnen-Egmonden, 1602-1811. Utrecht, 1985, pag. 1300) Omstreeks 1605 worden er aan de Breededijk te Egmond aan den Hoef twee papiermolens gebouwd. Door gebruik te maken van het water dat van uit de duinen via zogenaamde 'duinvalsloten' de polder instroomde, was het mogelijk, een goede kwaliteit papier te vervaardigen'. In 1605 verlenen de Staten van Holland aan Jan Janszn. Rinnegom en Rens Dirx van de Keyns octrooi voor de oprichting van twee papiermolens. In 1614 worden 102 Geestgronden. 8 (2001), nr. 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 14