zo'n vaste hand hebt, gaat de kwaliteit eronder lijden en dat is je eer te na." Hem restten nog de duizenden lakafdrukken die hij ter archivering van zijn werk heeft gemaakt. Die zullen te zijner tijd bij het Centraal Bureau voor Genealogie gedeponeerd worden. En verder lopen er nog duizenden men sen rond met door Hans de Vries gegraveerde ringen, zonder er ooit weet van te hebben welke ambachtsman de kunststukjes vervaardigd heeft. Noot: 1) Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie. Hasselt 's Gravenhage 1977. deel 11, pag. 669. Bronnen: Inge van den Blink, Polsstok voor de rijke verbeelding. Piet Klaasse heeft de smaak van illustreren te pakken. In: Noordhollands Dagblad, vrijdag 2 oktober 1998. Piet Klaasse, Concours hippographique. Van Holkema en Warendorf. Bussunt 1975. J. Oosterhoff, Joke Keij-Alta. Piet Bode, Gescheurd land. Gaesterlann-Sleat 1940-1945. F. D. Hoekstra bv, Balk-Emmeloord 1990. Geestgronden, 8 (2001), nr. 4 101

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 13