Na twaalf jaar verhuren, vatte Hanny haar beroep als apothekersassistente in Amsterdam weer op. Ze had het vak na het behalen van het Middelbaar Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)-diploma in 1947 geleerd bij apothe ker Bos aan het Nassauplein in Amsterdam. Het gezin Bos werd op 1 novem ber 1947 uitgebreid met zoon Ed. Als mevrouw Bos de wagen en boodschap pen naar boven bracht, gaf ze de baby vaak even aan de apothekersassistente. Dezelfde Ed Bos zou in 1989 notaris worden in Egmond aan den Hoef. Ze werkte weer drieëneenhalf jaar in Amsterdam. Daarna hielp ze een jaar lang een collega die met haar man in Langedijk een apotheek begon. Na als invaller bij de dokters Helle en Zuiderveld in Egmond aan Zee gewerkt te heb ben. kon ze tot 1982 in de praktijk van Versteegh en Plat in haar eigen dorp terecht. Daarna werkte ze nog tien jaar in de apotheek in Egmond aan Zee. Veel Egmonders kunnen zich haar dan ook als zodanig voor de geest halen. HUIDVERZOR HU|WFirjIGlN< SfBTrr Afb. 7: Hanny de Vries ten tijde van haar afscheid als apothekersassistente in 1992 (foto Gerard Belleman) 98 Geestgronden, 8 (2001), nr. 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 10