- Koninklijke Verkade Fabrieken N.V. te Zaandam (hierna 'Verkade' genoemd). Het bedrijf nam het oude officiersonderkomen en de voormalige kantine (zie Geestgronden jrg. 8, nr. 1, april 2001, pag. 13) in gebruik en noemde deze bunkers achtereenvolgens De Duinruijter en Te Warskip (Westfries voor 'uit logeren gaan'). Deze laatste is de wellicht nog de meest in de herinnering van de Egmonders levende bunker. Naast de bunkers werd ook nog een tweetal houten zomerhuisjes opgetrok ken. Deze huisjes heetten Eb en Vloed en de Bossche Bol. In een van de huisjes verbleef de leiding van Te Warskip (zie op afb. 1, links). De voormalige militaire onderkomens werden ingericht voor negen perso nen. Elk verblijf had een woonvertrek en een slaapvertrek van circa acht tien vierkante meter (zie afb. 7). In de bunkers waren aanwezig een kachel en een Bruynzeelkeukenblok met butagas. Stenen paden leidden tot aan de verblijven, die toen op een loopafstand van ongeveer vijf minuten van het dorp Egntond aan Zee waren gelegen. Voor het aangrenzend P.W.N.-duinterrein was een toegangskaart vereist terwijl Afb. 7: Het interieur van de bunker met rechts het eenvoudige Bruynzeelkeuken blok. De lamp brandde op petroleum (foto W. Kauffmann) 48 Geestgronden, 8 (2001), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 8