II II I Afb. 5: De bunker ESKA (foto W. Kauffmann) esKfi ■r SS 1 ■I ifGiii J toegankelijk te maken. Het gezin Kauffmann breidde zich in de loop der jaren uit met zeven kinderen van wie enkelen reeds als baby meegingen naar Egmond en daar voor De Zandhapper in een mandje in het zonnetje stonden. - Mevrouw Hemmes, afkomstig uit Haarlem die haar bunker 't Konijn noemde, (afb. 4) - De Stichting Vakantieverblijven It nije wetter van de personeelsvereni ging van de N.V. Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden, te Leeuwarden. Zij betrok twee bunkers en noemde deze ESKA en DEKA naar de initialen van de heren S. Kramer en D. Kramer, die namens de personeels vereniging de verbouw en inrichting van beide bunkers ter hand namen, (afb. 5 en 6). Afb. 6: De bunker DEKA (foto W. Kauffmann) Geestgronden, 8 (2001), nr. 2/3 47

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 7