De hunkers bevinden zich met hun midden in de toppunten van de loodlij nen, lang 102.50 meter, 102.50 meter, 102.00 meter en 101.00 meter die landinwaarts worden gericht op de oorspronkelijke doorgaande strandpa- lenlijn De bunkers bevinden zich op respectievelijk 493.00 meter, 569.00 meter, 599.00 meter en 633.00 meter ten zuiden van strandpaal 38.000. De toegangsweg verkrijgt een breedte van 4.00 meter. De bunkers mogen voor het gestelde doel aan de oostzijde van deuren en ramen worden voorzien. De oorspronkelijke scherfmuur' kan worden verwijderd. De bunkers mogen worden verbonden met geleidingen voor water en elec- triciteit. De zanddekking wordt onaangetast gelaten en tegen verstuiving gevrij waard door voldoende helmbeplanting of bezoding. Op kosten van de houdster der vergunning moeten borden worden geplaatst met het opschrift "Eigen weg toegankelijk bij gedogen" (zie afb. 2). Afb. 2: Bordje bij het bunkercomplex conform de beschikking van het ministerie (foto W. Kauff- mann) Intussen had het P.W.N een lijst opgesteld van mensen die de bunkers, de voormalige manschappenonderkomens, in de zomermaanden mochten huren. De lijst vermeldt de volgende namen: - De heer en mevrouw Dresscher uit Wezep. Zij noemden hun bunker De Wulk (afb. 3). De wulk is een schelpsoort. - Mevrouw Kauffmann uit Amsterdam. Zij noemt de bunker voor haar en haar gezin De Zandhapper (zie afb. 1, linksachter), vanwege het vele stuif zand dat na het winterseizoen weer verwijderd moet worden om de bunker Geestgronden. 8 (2001nr. 2/3 45

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 5