Het is een leesboek, maar ook een naslagwerk. Als zodanig gaat het een puur regionaal verslag te boven. Wie iets wil weten over bijvoorbeeld de diverse vliegtuigtypen en hun bijzonderheden, wapens, militaire rangen, kan hier terecht. Registers van persoons- en plaatsnamen vergemakkelijken het opzoeken. (J.H. Schuurman, Vliegveld Bergen NH 1938-1945. Uitgeverij De Coogh, Bergen NH. 336 blz. Prijs:/69,50.)Q Stichting Historisch Egmond Op donderdag 19 april werd in dorpshuis Hanswijk de jaarlijkse donateurs avond van onze stichting gehouden. Peter Bitter, stadsarcheoloog van Alkmaar, hield een lezing over de ontstaansgeschiedenis van Alkmaar. De avond trok ruim honderd belangstellenden. Ondanks de duur van lezing bleef iedereen geboeid luisteren. Tijdens deze donateursavond werd de 500e donateur, mevrouw Annet van Duin-Dekker uit Egmond-Binnen, in het zonnetje gezet. Inmiddels (juli 2001hebben wij de 555-ste donateur kunnen noteren. Op dit prachtige aan tal mogen we als Stichting Historisch Egmond trots zijn. Het artikel over de Verkade-bunkers in het vorige nummer van Geestgronden trok veel lezers. Het is blijkbaar een onderwerp dat veel mensen interes seert. Het bestuur van de stichting zou graag weten voor welke onderwerpen nog meer speciale belangstelling bestaat. Misschien is er specifieke interes se in informatie over bepaalde families, woonstraten of huizen, Egmondse beroepen, gedenkwaardige voorvallen enzovoorts. Vanuit SHE zou dan waar mogelijk gericht onderzoek kunnen plaatsvinden. Als mensen eigen bijdragen voor het blad leveren, zijn die natuurlijk ook van harte welkom. Inmiddels beschikt de Stichting Historisch Egmond, dankzij een aantal sponsorbijdragen, over een zogenaamde beamer, een apparaat waarmee dia presentaties, videovoorstellingen en met beeld en geluid ondersteunde lezin gen kunnen worden gehouden. Komt u gerust eens kijken in het bezoekers centrum, Slotweg 46 te Egmond aan den Hoef. Het is iedere zondagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur geopend. Onlangs ontving u een enquêteformulier waarin werd gevraagd enige infor matie over uw betrokkenheid bij de Stichting Historisch Egmond te vermel den. Aan de hand van de resultaten wil het bestuur het beleid nog beter op de wensen van de donateurs afstemmen. Mocht u het formulier nog niet hebben teruggestuurd, wilt u dit dan alsnog doen? Hopelijk beleeft u weder om veel leesplezier aan deze editie van Geestgronden.Q 88 Geestgronden, 8 (2001), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 48