KORT NIEUWS Jaap Eeltink De 12 mei op 55-jarige leeftijd plotseling in zijn woning aan de Noorder straat in Egmond aan Zee overleden Derper Jaap Eeltink had veel gevoel voor historie. Dat bleek onder meer uit de wijze waarop hij in het Contact met de Egmonden jarenlang in de column "Wat zegge we' het Derper dia lect vastlegde. Hij becommentarieerde via twee vissersvrouwtjes op vaak humoristische wijze het reilen en zeilen in Egmond. De titel van zijn column ontleende hij aan Klaas Tiemer, die vroeger een kapperszaak aan het Westeinde bestierde. De kapper zag Derpers iedere morgen vroeg van en naar het strand lopen. Als ze elkaar ontmoetten, zei de één bij wijze van groet: 'Wat zegge we...'. De ander antwoordde dan slechts: 'Wat wil je hebben dat ik zeg...'. De auteur liet in 1993 in eigen beheer in boekvorm een bundeling van de columns verschijnen. Jaap Eeltink genoot ook bekendheid door zijn tekenwerk. Van zijn hand was de tekening van het vissersvrouwtje Keetje (Buis), die begin 1992 op de pamfletten prijkte bij het massale Egmondse protest tegen de plannen voor de bouw van een pier in zee. De tekenaar voorzag, dat grootschalige toeris tische projecten het historische karakter van Egmond geweld zouden aan doen. Zijn dood betekent het heengaan van een karakteristieke Egmonder.Q Vliegveld Bergen NH Onlangs is van de hand van J.H. Schuurman Vliegveld Bergen NH 1938- 1945 verschenen, een boek dat Egmonders, en zeker de ouderen onder hen, zal interesseren. Want niet alleen worden onder meer de aanleg van en de oorlogshandelingen rond het vliegveld minutieus uit de doeken gedaan, ook over de lotgevallen van de Egmonden in oorlogstijd is er veel te vinden. Daarvan noemen wij hier slechts: vreemde gasten in de Abdij, een actie van de reddingboot, het schijnvliegveld in de Vennewaterspolder (waarover Rob Leijen verslag heeft gedaan in Geestgronden jrg. 6, nr. 2/3 (augustus 1999), en een noodlanding van een Duits vliegtuig op het strand van Egmond aan Zee. Dit boek is een zeer rijk geïllustreerd en gedocumenteerd standaardwerk. Zo te zien ontbreekt geen enkel relevant detail over de luchtoorlog, de erbij betrokken mensen, het materieel, de slachtoffers, aan tallen vluchten, enzovoort. Geestgronden, 8 (2001), nr. 2/3 87

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 47