Plan voor een Kapel op den St. Adalbertus Akker, Egmondbinner. Afb. 39: Plan voor een Kapel op de St. Adalbertus Akker. Er zijn blijkbaar plannen geweest weer een stenen kapel op de akker op te richten. In de Historische Bibliotheek werden twee ontwerpen aangetroffen. Helaas konden we niet met zekerheid achterhalen door wie en wanneer de ontwerpen gemaakt zijn 84 Geestgronden, 8 (2001), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 44