Mensen die zich bezig houden met de geschiedenis van Egmond in de breedste zin van het woord komen vroeg of laat terecht in de Historische Bibliotheek van Jan Lute te Egmond aan den Hoef. In de loop der jaren heeft hij een indrukwek kende reeks boeken, foto's, tekeningen, platen, kaarten, krantenknipsels, etcetera verzameld over alles wat met Egmond te maken heeft. De toegang tot de biblio theek is laagdrempelig. Jan Lute draagt iedereen die bezig is met de Egmondse geschiedenis een warm hart toe. Hij staat de bezoeker met raad en daad bij en zoekt met graagte het materiaal en de gegevens op waarnaar gezocht wordt. Cor Oorthuijsen brengt op verzoek van de redactie in de vorm van een serie bijzon dere Egmondse foto's en prenten aan het licht. (Red.) C. Oorthuijsen UIT DE HISTORISCHE BIBLIOTHEEK VAN JAN LUTE (1 S ADELBERT-PUT EGMOND-B1NNEN. ANNO DOMINI 1922. Afb. 38: Sint Adelbert-put - Egmond-Binnen. Anno Domini 1922. (uitg. Sint Adelbert-stichting) De Adelbertusakker vormt een tastbare herinnering aan de Engelse monnik Adelbertus, die samen met Willibrord het christendom bracht in deze omgeving. Op de plek waar hij circa 740 werd begraven, werd een kerkje opgericht. In 922 werd het gebeente opgegraven en overgebracht naar het naburige klooster. Volgens de overlevering ontstond in het lege graf een bron. In 1133 werd de houten kapel door een stenen vervangen. Dat kerkje werd in 1573 verwoest. In 1924 werd de plaats van de oude fundamenten gemarkeerd met de huidige mergelblokken Geestgronden, 8 (2001), nr. 2/3 83

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 43