Het tweede deel over de bunkers in de duinen ten zuiden van Egmond aan Zee staat in het teken van de recreatieve functie, die de voormalige verdedigingswer ken na de tweede wereldoorlog vervuld hebben. (Red.) R. Leijen en R Groen DE VERKADEBUNKERS IN DE VOSSENDAL 2 Na de capitulatie van de Duitse bezettingstroepen in noordwest Nederland op 5 mei 1945 te Wageningen, kwamen op 8 mei de eerste geallieerden. Canadezen en Engelsen, in onze regio aan. In de dagen en weken daarna keerde een groot aantal van de geëvacueerde inwoners terug naar Egmond. In Egmond aan Zee troffen ze het gehele Westeinde gesloopt aan. De over eind gebleven, leegstaande huizen werden zo mogelijk weer betrokken en het leven hernam langzaam zijn loop. Het duingebied en de stranden konden echter nog niet worden vrijgegeven voor het publiek. In het duinterrein lagen overal uitgestrekte mijnenvelden terwijl het strand was bezaaid met tal van hindernissen. In de maanden na de oorlog werden Duitse krijgsgevangenen ingezet om de mijnenvelden te ruimen en versperringen te verwijderen. Hierbij is een aantal krijgsgevan genen om het leven gekomen. Dit werd ook bevestigd door een voormalig Duits officier die destijds de leiding had over een twaalf man sterke opruim- ploeg. Hij zag een van zijn mannen bij Egmond aan Zee sneuvelen, nadat deze op een mijn was gestapt. De huisarts van Egmond aan Zee, dokter J. Belonje, verleende nog wel eerste hulp maar door het vele bloedverlies mocht dit niet meer baten". Veel lof had deze officier voor de heer Cor van Pel (destijds schipper van de reddingboot President Steyndie de Duitse krijgsgevangenen tijdens de opruimwerkzaamheden van warme thee voor zag. Deze voormalig officier, de heer H. Föhnert, was destijds "zeer ver baasden aangenaam verrast, dat een Hollander zo kort na de bezetting zijn menselijke kant liet zien en de toch verafschuwde vijand iets warms te drinken aanbood". Hij noemde Cor van Pel 'een goed mens'. Toen na de opruimwerkzaamheden het strand en het duinterrein voor het publiek werden vrijgegeven, 'ontdekten' enkele recreanten op zo'n halve kilometer ten zuiden van Egmond aan Zee een bunkercomplex in een mooi ruim dal vlak achter de zeereep. Dit dal staat bij de Egmonders bekend als De Vossendal. De recreanten zagen mogelijkheden om dit bunkercomplex Geestgronden, 8 (2001), nr. 2/3 43

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 3