Aan de Boulevard staat op een duin de vuurtoren 'J.C. van Speyk' en het uitkijktorentje, dat nu niet meer gebruikt wordt. Hiernaast staat een mast, waar de stormballen en de lichten opgehangen worden. Vroeger stond er ook een op een duin. Deze duin wordt nog de torensduin genoemd. Deze is later weggehaald, omdat hij toch geen nut had. Heel vroeger brandde men, op de duinen bij het strand, vuren om de men- schen op zee te waarschuwen. Jaren geleden was Egmond een vissersdorp. Ook werd een deel, van de vloot, die uit 30 botters bestond, gebruikt om zuivelproducten uit Noord- Holland naar Engeland te vervoeren. Deze bronnen van bestaan zijn nu ver dwenen en slechts een klein deel van de bevolking bestaat nu nog uit vis- schers. De visscherij wordt vanuit IJmuiden gedreven. Nog maar enkele oude hoekjes herinneren aan dat tijdperk. Afb. 34: Strandjutter Geestgronden, 8 (2001), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 37