F iUTT ESR0H I) 6>fi« )Mï 1) AAK 2>i LIL. ommi v.w. L 14 p 'fri'ÏÏVfllu("Uioau 1.1.1.; JOcwLtecL Ë)-i d i in II ci/udei £a>a/ii j T-tsl n" J6. {9 a.£t 7) t. X6vwX fu i -o^Lc^U L U/v*. y-o-xy^-.A^i k*rl. ^iutj3^>r1^^Q**/rz>v/i'' X S-tflj-unv u2/iu«s TAJ H 5* JUcUt^A/ii 'TArynJU~vbi*^l IS 4-1*4-(sV*Jlf G Q/tHcuZ- i. I Ql/lAcXt/' liudvOCLC^i- H[$ lV\jdciA-t/l 3\J^LAC^AA\S l 4 J-G*W-t*vi'>( fb-i-AO XX libxji, ~^dcu^G-V~v\/ /tfcCAA c-^vr'11 \tLt lud.Jt./b/rvYi+u* IJ &-K KmJl l'-*1 f Cjt6on*t Z 3 (s'-+u~J> Lu^ JdLvd Cr**v. ■iS/iz-L-clxAL I A- 1-C44 t-lu-i-c C^urvt I fyyi4-u**„ *w*hjAiU*VI£ 2.^i G> Cej-L (j*+A%CL*OS£' \iw<.cUo. fj^<A,^ K.aM,cUuA-4/i li £vv4w*v„ l^Uxdutdy 1^ fj^tuh IV; UJi.cL.}it>nyX X K C^yU^itA^U So tloicHdwmwvi J-LCAaA^iaaX V. V. 5 2. 7£fu/ l'at-A^ux. 5X lifaJ-ox/i^tnu^y X (S CCMAi/A*^ Z. £Ö^-„ Vu.c^cick\jcMc $~tf VAL Al.JojtfJi," jo /c^ Larra. \fov\&. OaJ-SS (cue kd 3 I ~HJIAA/. IOslJL, $"(O Vt 32, Cbi^vi ~{-CsLvTrt SJ 14.C k*l iijlaAVLO/Ut>" 33 14-c ^"Ki^d/wk* u. S(9 CL C. lid n Xtthvusd 3^/ fUu^juv 1 u-cLdcd- Sij Val led hu<4 3 -u/t^» 4/vHJLL&i4/\/ 34 4>v»^ $/L- Z^AA^C^' bl l) r X&. -C%d2) i^xWUctX 37 fy'C^cL-a/l/iïJ 6z Gojji-,, H-tlbu^A- J (3 ^M.aJe UdiMi' K/ié>3 '?-&u4.ll &£U~i£+><^ 3^ d~ACl*vi-j-trt*~^ C^L&wm/ 1*1 3^xV.„ Zv^'XcdL Xf O Mj^-cUaAC J-sUcihhn.* bs~ (f) •M/U-04A- \Un.lU-,ejlM-i.lt KV Hutvll (9(3 fyn-u*™., U-i/Ui /j V^AM/i^iru^ i C^lv-n. 0(9 Goj*-, U/wjil-v c 'R tC liisi/b 'Pa^leU~.w4- */q Afb. 31: VV V-plattegrond van Egmond aan Zee (afb. uit Historische Bibliotheek Jan Lute) Geestgronden, 8 (2001), nr. 2/3 75

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 35