bouwd en er 'Mari Pulsa' op laten zetten. Ook is vroeger een Herv. kerk weggeslagen. Er staat er nu een ongeveer in het midden van het dorp. Achter deze kerk is een begraafplaats, die niet meer gebruikt wordt. Aan de Voorstraat staat ook nog een O. K. kerk. Als de Voorstraat tot onge veer 75 a 100 m. voor het strand doorloopen, komen we bij het Pompplein. Hier stond vroeger een pomp, waar de menschen die er om heen woonden, water haalden. Egmond aan Zee, Pompplein en Voorstraat. Afb. 28: Het Pompplein vanuit het westen gezien Loopen we nu tot even van het strand, dan krijgt men het gedeelte, dat de 'werf' wordt genoemd. Op de werf staan twee banken, waar altijd oude menschen zitten te praten. Vroeger stond hier het 'Klaphuis'. Toen was er ook een omroeper, die de heele uren afriep. Nu staat er een schuur van de Noord- en Zuidhollandsche reddingmaatschappij. Hierin staat de redding boot. 's Zomers met ruw weer gaat deze vaak uit om te oefenen, voor de tijd dat het noodig mocht zijn om uit te gaan. Men houdt op die manier de vreemdelingen, op slechte dagen, nog aangenaam bezig. Als men het Noorden opgaat, gaat men de Boulevard op. 72 Geestgronden, 8 (2001), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 32