Afb. 25: De Voorstraat ter hoogte van de Watertorenweg (rechts) met links het sta tionsgebouw Als we verder loopen, komen we voorbij de Prins-Hendrik stichting. Dit is een inrichting voor oude zeelieden, die hun laatste jaren hier gemakkelijk en zonder zorgen kunnen doorbrengen. Achter en naast het huis is een groote tuin. Aan de achterkant is een trap naar het duin, waardoor de oude menschen dus zonder al te veel moeite op het duin kunnen komen, waar ze een mooi uitzicht hebben. Aan de andere kant staan er allerlei bloemen in enz. In het midden staat een groote mast. Dit is een prettige herinnering voor die oude zeebonken. Deze tuin grenst aan de Prins Hendrikstraat. Dit is een zijstraat van de Voorstraat. Gaat men deze straat in de richting van het Noorden op, dan komt men bij de R. K. vacantiekolonie St. Joseph. Gaan we weer naar de Voorstraat terug en loopen we deze een eindje door, dan zien we aan de linkerkant het huis van de burgemeester, waar op de gevel staat 'Mari Pulsa'. Dit beteekent ongeveer 'door de zee verzwolgen'. Het is ter herinnering aan een huis, dat bij het strand stond en met een storm weggeslagen is. De eigenaar van dat huis heeft toen een nieuw ge- 70 Geestgronden, 8 (2001), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 30