VAN DE REDACTIE Dit dubbelnummer van Geestgronden biedt het tweede deel over de Verkade-bunkers van de hand van Rob Leijen en Piet Groen. Het eerste deel trok vanuit het hele land lezers. Er moesten zelfs exemplaren van het nummer bijgedrukt worden. En ook die gingen als warme broodjes over de toonbank. Er zijn overigens al meer nummers van de afgelopen jaargangen uitverkocht. Donateurs die alle jaargangen compleet hebben, mogen zich dus gelukkig prijzen... Onze oproep aan potentiële schrijvers te letten op de sluitingsdatum van de kopij sorteerde nog niet zo veel effect. Wel meldden zich enkele lezers, die bij genealogisch onderzoek wetenswaardigheden op het spoor waren geko men. Hun bijdragen zullen in volgende nummers aan bod komen. Dat geen sprake hoeft te zijn van zware kost, wordt in deze Geestgronden bewezen door de beschrijving van Egmond aan Zee die Christien Blaauboer als tienjarig schoolkind eind jaren twintig op schrift stelde. Dat betekent ook weer niet dat wetenschappelijke, doorwrochte artikelen niet welkom zijn. De redactie zou het juist toejuichen als Geestgronden voortaan zowel bijdragen van lichter kaliber als diepgravender artikelen zou bevatten. Tenslotte nog dit: via via kwam de redactie een klacht ter ore over de bron vermelding bij afbeeldingen. We doen onze uiterste best bij illustraties de namen van de makers of rechthebbenden te achterhalen. Maar dat lukt niet altijd. Het kan bijvoorbeeld een kopie van een ansichtkaart betreffen. Of de ansichtkaart zit vastgeplakt in een album of schoolschrift, zoals bij boven vermeld werkstuk van de tienjarige scholiere het geval was.Q 42 Geestgronden, 8 (2001), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 2