"tXV r ^^c/ -XXt uf. C^/J -X-iy/L^0^ iA^- t^e-iLe. **~£-f, 0 s-tï-S -**<- /A£-~ L eU't-C i^Z- -isf (^^^Jh<^l^x.- (?£l 4A^-Ï*^/&1SL*/ X^yteMiteéi te j£u Ay y rAcc. 4^*, (XX- ^XLte. _^-M- 6. Afb. 24: Het Tolhuis dat na het afschaffen van de tol als V.V.V.-kantoor dienst deed en een stukje van de handgeschreven tekst in het schoolschriftje Geestgronden, 8 (2001), nr. 2/3 69

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 29