vert, 918) icht- De raai. zijn llus- t de Afb. 22: Strandtafereel in Egmond aan Zee (Uitgave P. Jonker Zoon) Ruimte kan U Egmond geven, Ruimte geeft het buiten kijf, Ruimte voor Uw verder leven. Ruimte ruimte Kom - en blijf. Als men naar Egmond gaat, komt men eerst voorbij Egmond a/d Hoef. Dit dorpje ligt aan het kruispunt van de wegen Alkmaar - Egmond en Castri- cum. Laten wij de weg nemen, die naar Egmond a/Zee gaat. De huizen die we eerst aan deze weg zien staan, behooren aan Egmond a/ den Hoef. Als men een poosje doorloopt, komt men aan bij de zgn. 'blauwe paal'. Deze paal is de scheiding tusschen Egmond a/den Hoef en Egmond a/Zee. Nu ziet men aan beide kanten de duinen. Het eerste huis, dat men ziet, is een landhuisje. Hieraan grenst het Visschersmonument. Dit staat op een duin, die beplant is met dennen. Het is opgericht voor de in de oorlog gesneuvel de zeelieden. r. 2/3 Geestgronden. 8 (2001nr. 2/3 67

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 27