f Kees Blaauboer die zelf regelmatig artikelen voor Geestgronden aanlevert, bezorgde de redactie een 'gidsje', dat zijn zus Christien Blaauboer (13-3-1918) op tienjarige leeftijd als schoolkind schreef. Ze illustreerde de tekst met ansicht kaarten uit die tijd. 'Goed werk', zo beoordeelde de leerkracht haar prestatie. De tekst is hier - als een proeve van naïeve schrijfkunst in letterlijke zin - integraal, inclusief enkele kleine correcties door de leerkracht weergegeven. Wel zijn enkele onderschriften bij afbeeldingen toegevoegd en zijn noodgedwongen illus traties vervangen door soortgelijke afbeeldingen van betere kwaliteit uit de Historische Bibliotheek van Jan Lute. (Red.) Chr. Blaauboer GIDSJE VAN EGMOND AAN ZEE Afb. 21De voor- kaft van het school schriftje 66 Geestgronden, 8 (2001), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 26