Afb. 17: Het schip Tijdver drijf, tekening van Willem van de Velde de Oude7' verplaatsen van de zerk naar zijn huidige positie!) een koperen plaat te voorschijn gekomen met daarop de volgende tekst: DE HEER EN Mr. NICOLAAS WITSEN Burgemeester en Raad der Stad AMSTERDAM, Commissaris van de Pilotage, Ambacht Heer van Amsterveen, Urck ende Emmeleroort. Mitsgaders Bewint Hebber van de Oostindische Compagnie etc. etc. etc. Geboren A 1631 den 3 May Gestorven A 1717 den 9 Augusti8'. Nicolaas Witsen was een belangrijk man. Hij werd op 11 juli 1664 bevor derd tot doctor in 'de beide regten' (d.w.z. romeins en kerkelijk recht). Hij begeleidde in hetzelfde jaar als secretaris van legatie de ambassadeur Jacob Boreel naar Moskou. Drie jaar later was hij wederom in deze stad; hij werd 62 Geestgronden, 8 (2001), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 22