ANTIQUITETEN ANNALES DRENTHIJE, van nond ijver ei ten se en Afb. 16: Titelblad van de Korte beschrijvinge KORTE BESCHRYVINGE Van eenige Vtrgecene en Verborgene Der Trovintien en Landen Gelegen tuiïchen de Noord-Zee de YflelEmfe en Lippe. JUatr bp B'bo£0t)t Jijn Vat %ijn Eenige Aenteyckeninghen enMemorien, van fommige gedenckwaerdige Gefchiedeniflen, gepafleert in het Antiquiüeet-rijcke Landfchap Drekth, van de Geboorte C h r i s t i aftot op defen tijdt. £@it0gaucr0 tttt botte 23cfcl)?fjüüige Der Stade, D$CafteelscnDerl^eerlicötjePt Covorden. t'Samen vergadert, en aen 't licht gebracht, door JOHA N PICARDT, The oio gumPujlorem Covor&cnfem prtmumDoÜlo- rtm Mcdicum. Met koopere Platen verkiert. t'AmfterdamGedrncht bj Tymon Houthaak, UoOl Gerrit van Goedesbergh, S3ocrfibcrboper op'tffiattlV aen be jpKntot-b;u0l) in 6e ©eiffe 33pbel Anno 16 6 o. voor de. Michiel Adriaanszoon de Ruyter geweest is. Op de 'spiegel' van het schip prijkte een afbeelding van 't Huys Tijdverdrijf. Zoon Nicolaas werd in 1681 eigenaar van bijna alle bezittingen te Egmond aan den Hoef. waaronder de hofstede. van n hij Ik besluit deze aflevering met een nadere beschrijving van de grafzerk en met de persoon van Nicolaas Witsen (1641-1717). De grafkaart van 1800 geeft 50 in een andere positie aan van de zerk van Witsen. Deze wordt hierop aangege- dam ven op positie G-8/9.Volgens een verklaring van mr. J. Belonje zou de zerk tijdens de restauratie van 1913-1914 verplaatst zijn naar zijn huidige posi- nder tie. Hier, in de vandaag de dag Witsenkamer genoemde ruimte, hing reeds iraal lange tijd aan de westgevel de prachtige gedenksteen van mr. Nicolaas Witsen. In genoemde periode is bij het openen van het graf (of tijdens het Geestgronden, 8 (2001), nr. 2/3 6]

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 21