Egmond aan de Hoef. In 1625 huwde hij te Egmond met Rochusje van Brederode (zie hierboven). Zij kregen zeven kinderen, allen te Egmond geboren5'. Johannes Picardus (ook: Picardt) is tevens bekend geworden als schrijver van Korte beschryvinge van eenige Vergetene en Verborgene Antiquiteiten der Provintien en Landen gelegen tussen de Noord-Zee, de IJssel, Emse en Lippe, dat in 1660 werd gedrukt en uitgegeven61. Ion an PkabdtTheoi-Oous Ccc/efta Co ofdiensuf J1'as tor tin mus. et'Dactcr fMeJicusC Q&uJrilfff cxtaJ.f rMJievn Stulp. 'Ji-jfyioff J>inn Afb. 15: Johannes Picardus, prent voor komende in het door Picardus geschre ven boek Hij is, kort na het overlijden van zijn schoonvader Johannes Cornelis van Brederode in het bezit gekomen van het landgoed Tijdverdrijf, waarvan hij het zuidelijke gedeelte na 1629 maar vóór 1639 moet hebben bebouwd met een fraaie hofstede met gelijkluidende naam. Die hofstede kwam in 1650 in bezit van Cornelis Witsen, onder meer regerend schepen van Amsterdam en lid van de Admiraliteit. Een bijzonderheid is, dat het oorlogsschip Tijdverdrijf, gebouwd onder Cornelis Witsen, in 1655-1656 het admiraalsschip van vice-admiraal 60 Geestgronden, 8 (2001), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 20