Hof, :igen r. 2/3 blazoen weer van een ongehuwde vrouw, terwijl een ovaalvormig schild door gehuwde vrouwen wordt gevoerd. Ze worden echter ook door elkaar gebruikt.)4'. Hun dochter Rochusje (Rocha) huwde in 1625 ds. Johannes Picardus. Zerk G-6/7. Dit is het graf van ds. Johannes Picardus, geboren te Bentheim (Duitsland) op 5-2-1600 (zoon van Johan Picardus, predikant te Ulsen, overleden 7-12-1629). Hij trad in 1623 in Egmond aan Zee in dienst als dominee. Kort voor 1640 werd hij te Leiden tot medisch doctor bevorderd. Picardus woonde van 1643 tot 1648 te Rolde, en van 1648 tot 1670 te Coe- vorden. Hij overleed aldaar op 21-5-1670 en werd begraven in de kerk te Geestgronden, 8 (2001), nr. 2/3 59

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 19