.xxvsAxxxww Zerkenvloer slotkapel. Jos Hof 1993 Afb. 13: Plattegrond van de vloer van de Slotkapel, zoals weergegeven in: Jos Hof, Graven en zerken in de SlotkapelEgmond aan den Hof 1994 (uitgave in eigen beheer) 58 Geestgronden, 8 (2001nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 18