Op 3 februari 1976 schreef het P.W.N. aan Rijkswaterstaat dat voor de recreatieverblijven naar vervangende grond werd gezocht. Verwacht werd, dat deze in het landelijk gebied van Egmond-Binnen (terrein Mooyevelcl) te vinden was, daar het door de gemeente Egmond-Binnen voor dit gebied vastgesteld bestemmingsplan inmiddels door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland was goedgekeurd. Op 7 september 1976 schreef het RW.N. aan de huurders, dat de huren op uiterlijk 31 december 1976 zouden wor den beëindigd. Op 15 november 1976 liet het RW.N. aan Rijkswaterstaat weten, dat niets sloop van de bunkers meer in de weg stond. Gevraagd werd zo spoedig mogelijk tot sloop over te gaan om te voorkomen dat de objecten illegaal weer in gebruik zouden worden genomen. Hierna, dus in 1977, nam de sloop spoedig een aanvang. (In januari 2001 zouden overigens bij herbe- stratingwerkzaamheden aan de Dr. Helleboulevard de restanten van de bun ker DEKA weer te voorschijn komen.) Zo kwam dus in 1977 een einde aan een periode van dertig jaar, waarin de huurders een geweldige tijd in de duinen ten zuiden van Egmond aan Zee beleefden. Noten: 1Interview door Rob Leijen en Piet Groen met H. Föhnert te Weinböhla, Duitsland op 28 september 1998. 2) De oorspronkelijke toegang van de bunkers was afgeschermd door een evenwijdig aan de bunker lopende muur op ongeveer één meter afstand, zodat kogels en scherven niet via de ingang konden binnendringen. De muur nam echter het meeste daglicht weg en stond bovendien hinderlijk in de weg en werd daarom gesloopt. Bronnen: Archief P.W.N. te Castricum (Fochteloo) Archief Rijkswaterstaat te Haarlem Interviews met mejuffrouw A.M. Polman te Egmond aan Zee in februari en mei 1999 Interview met mevrouw H. Memelink te Schoorl in maart 1999 Interview met mevrouw Peters-Kauffmann en echtgenoot te Akersloot in september 1999 56 Geestgronden, 8 (2001nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 16